Mẹ Ong Bông

Khen thưởng đúng cách – dễ mà hổng dễ

Khen thưởng cho con là một trong những cách thức tích cực khơi dậy động lực hợp tác và làm điều tốt ở con trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cần khen thưởng bé đúng cách, đúng lúc và phù hợp …