Kỷ luật tích cực

Khen thưởng đúng cách – dễ mà hổng dễ

Khen thưởng cho con là một trong những cách thức tích cực khơi dậy động lực hợp tác và làm điều tốt ở con trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cần khen thưởng bé đúng cách, đúng lúc và phù hợp …

Hậu quả trong kỷ luật tích cực

Bên cạnh khen thưởng công nhận, hậu quả là công cụ quan trọng của kỷ luật tích cực để giúp con tiếp thu các bài học về giới hạn và có ý thực tự điều chỉnh hành vi.

Tầm quan